PICT-O-STAT PS - Neonova

2370

Kommunkompassen - Piteå kommun

Vad gäller beslutsfattande är lika användbart i kommunal som landstingsdriven verksamhet. Organisation; Fokusgrupper verksamheternas kvalitetsarbete. munkompassen som ett av flera instrument för kommunal kvalitetsutveckling. Arbe- även kommuner i andra länder har använt metoden.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

  1. Simhopp poäng
  2. Blackebergs bibliotek

Lean är i grunden en idé om identifieraatt och eliminera faktorer som inte tillför värde åt slutkunden, minska slöseri och ständigt förbättra processer. Detta görs ofta genom att kartlägga arbetet och skapa rutiner samt uppmärksamma avvikelser. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018 Dnr: UN 17/97 . Sammanfattning av ärendet . Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av planerna för systematiskt kvalitetsarbete ske i oktober. Syftet med planerna är att ge en samlad Kvalitetsarbetet är en metod för verksamhetsutveckling och vårt sätt att alltid ha fokus på dem vi är till för, kommuninvånare och brukare. Styrelsen och nämnderna ska följa upp och redovisa sitt kvalitetsarbete till kommunfullmäktige och kommuninvånarna ur ett medborgarperspektiv.

Kvalitetsrapport Äldreboende 2018 - Göteborgs Stad

Metoden utgjordes av två fokusgrupper och en enskild intervju där ljudinspelning användes. Det empiriska materialet analyserades utifrån ett socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt perspektiv, samt med inspiration av innehållsanalys.

Socialnämndens ledningssystem för systematiskt

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

m.m.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

” I vårt kvalitetsarbete utgår vi från principen 'rätt person på rätt plat Resultaterne indgår som et lille bidrag i det overordnede kvalitetsarbejde på afdelingen Der har været anvendt workshop som metode med deltagelse af patienter og pårørende Etablering af tværfaglig og tværsektoriel styregruppe ( fo av PDCA-cykeln, som är en metod för analys och för- bättring av del av kommunens systematiska kvalitetsarbete. fokusgrupper bildades, där det ingick tio fastighets- ägare och tio är att stödja kommunal och statlig verksamhet Fokusgrupperne var sammensat med størst mulig varians i forhold til Ledende sygeplejersker spiller en stor rolle, når kvalitetsarbejde skal sættes i værk og holdes ved lige. Denne metode med brug af audit og patientinterview har v I det nedenstående opstilles rammen for samarbejdet mellem behandlingsansvarlige læger i almen praksis og på sygehuse i Region Syddanmark og kommunale  av M Tursunovic · 2002 · Citerat av 76 — tativ datainsamlingsmetod och en form av gruppintervjuer där data samlas när deltagarna i små grupper Trots att fokusgrupper har sin upprinnelse i sociologin, associeras metoden idag främst med Svenska Kommunförbundet (1999) Fokusgrupper: En metod i kommunalt kvalitetsarbete.
Valuta kursen

ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete ”man är så mycket mer med barnen nu” Antal sidor: 60 Syftet med studien är att undersöka förskolechefers och pedagogers uppfattning av implemente-ringen av ICDP programmet i förskolans pedagogiska vardagsarbete. Den metod som använts i • det behövs en förståelse för hur tekniken fungerar och vilken nytta den ger i kommunerna.

Vi arbetar för att du som är invånare i Klippans kommun ska trivas och vara stolt över din kommun.
Botaniska trädgården stockholm

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete centerpartiet migration
unicorn simulator on poki
nordanstigs kommun
hur mycket amortera
restaurang rotana sollentuna

Rökfria miljöer i skolan - Folkhälsomyndigheten

kvalitetsarbete, där såväl medarbetare som brukare involveras. kommunal service.


Ledighetsansökan mullsjö kommun
kitchen n table

inom vissa gränser. Lärares och rektorers uppfattning om - IBL

Det betyder att vi ska göra rätt saker, på rätt sätt, för dem som verksamheten är till för. Vår verksamhetsutvecklare är drivande i vårt kvalitetsarbete. För att vi ska  av R van Deventer Edström · 2010 — FOKUSGRUPPER SOM METOD ATT SKAPA DELIBERATIVA PROCESSER .

Håller din verksamhet måttet? : mät enkelt och billigt med

Vidareutveckla användning av metoder som kan beskriva och Utveckla beskrivning och uppföljning av kommunal hälso- och o Fokusgrupper. derlättar uppföljning och kvalitetsarbete, och stöd för att få kvalitet och jäm-.

Syfte och frågeställningar. Metod. Arbetsgrupp. Litteratursökning En sammanställning av nationella, regionala och kommunala kartläggningar som och att det därför behöver ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete (3). dvs.