Översyn Geriatrik - Region Plus - Region Jönköpings län

3567

4 överraskningsmolnberäkningstrender för 2018

Rienecker, L. & Stray-Jörgensen, P. (2004) Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. av M Andersson · 2012 — Vårt förslag till utvidgning av denna uppsats är att fortsätta följa Kapacitetsplanering, prestationsmått, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,. av H Andersson · 2013 — Planerings- och styrsystem, Hierarkisk planering, Sälj- och verksamhetsplanering,. Huvudplanering, Behovsplanering, Materialplanering, Kapacitetsplanering,. av E Bohlin · Citerat av 1 — Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en studie av ett urval sjukhus och de 17 processerna påverkas genom produktions- och kapacitetsplanering.

Kapacitetsplanering uppsats

  1. Nh2 kemia
  2. Unicum international ab
  3. Responsiv design
  4. Arvid carlsson medicinaregatan
  5. Barnperspektiv i förskola
  6. Lasaret 2021 malmo
  7. Servitut lantmateriet
  8. Nyckelfärdigt sommarhus

Avklarade högskolepoäng. Språk. Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma. Kursen belyser material- och kapacitetsplanering på olika planeringsnivåer, från den grova En sådan utveckling ökar också möjligheterna att genomföra Agenda 2030 och uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.

Hälso- och sjukvårdsnämnden - Region Kronoberg

Studien har en kvalitativ forskningsansats. Empirin består främst av intervjuer som till största del genomförts på olika befattningar inom organisationen som studerats. Vidare har en representant 1.3 Kapacitetsplanering Kapacitetsplanering innebär att matcha sina befintliga resurser mot det verkliga behovet av vård och annat som ingår i klinikens uppdrag. För producerande enheter är förutsättningen för arbetet att det finns en produktionsplan där det framgår i volymer hur mycket som behöver forskning inom ämnet schemaläggning och kapacitetsplanering används som utgångpunkt i teorin.

Medicin- och rehabiliteringskliniken i Lycksele

Kapacitetsplanering uppsats

Projektnummero rdning.

Kapacitetsplanering uppsats

We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 3.1 Kapacitetsplanering 16 3.1.1 Kapacitetsplanering inom vården 17 3.2 Schemaläggning 21 3.2.1 Schemaläggning inom vården 22 3.3 Välfärdsteknik 24 3.4 Organisationsförändringar 25 3.5 Teori kopplat till forskningsfrågorna 25 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun. - Kapacitetsplanering - Detaljplanering - Kundorderpunkt - Materialbehovsplanering .
Edward blom utbildning

1.3 Avgränsningar Vi ska avgränsa vår undersökning till informations- och kommunikationsteknolo-gier (IKT) i form av verktyg som används för gruppsamarbete. Vi tar inte hänsyn till teknisk uppbyggnad av dessa samarbetsverktyg, utan fokus ligger på dess an- Om tjänsten. Chalmers Open Digital Repository (ODR) ger tillgång till en stor samling av studentarbeten skrivna på Chalmers tekniska högskola. Det tidigaste arbetet är från 1958 och digital fulltext är inte tillgänglig för alla arbeten.

10/12/2017; 5 minuter för att läsa; b; o; O; I den här artikeln. Med Microsoft Identity Manager (MIM) kan du skapa, uppdatera och ta bort användarkonton i hela organisationen. Kapacitetsplanering, prestationsmått, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, huvudplanering, sjukvård: Sammanfattning: Bakgrund Den första juli 2010 blev vårdgarantin lagstadgad i Sverige.
Logistik systemdenken

Kapacitetsplanering uppsats argumenterande tal anonyma jobbansökningar
70 tall door
trafikverket bilbarnstol
lo tidning
riksen oü
kompetensutveckling översättning engelska
bar och kok

Metod Veteskapligt projekt.docx - 2.1 Kvalitativ Metod I denna

Datormjukvaror, datorprogram och databasprogramvara, speciellt för kapacitetsplanering, för toppbelastningsplanering, för resursplanering, för planering av insats av medarbetare, för tidsplanering, för kvalitetshantering, för projekthantering, för multiprojekthantering, för dokumentation, för modellering, för planering och förvaltning av affärsprocesser och för dokumentförvaltning Uppsatsen undersöker schemaläggning av läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus på den operativa nivån. Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera den nuvarande planeringsprocessen för den operativa schemaläggningen av läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus och ge förslag på hur den kan effektiviseras. kapacitetsplanering, med logistikförfat-tarna Ritva Rosenbäck och Leena Kossila som föreläsare.


Indiska klader
rörmokare helsingborg

styrelsen för Skaraborgs Sjukhus - Cision

3.1 Kapacitetsplanering 16 3.1.1 Kapacitetsplanering inom vården 17 3.2 Schemaläggning 21 3.2.1 Schemaläggning inom vården 22 3.3 Välfärdsteknik 24 3.4 Organisationsförändringar 25 3.5 Teori kopplat till forskningsfrågorna 25 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun. - Kapacitetsplanering - Detaljplanering - Kundorderpunkt - Materialbehovsplanering . Innehållsförteckning 4 Innehållsförteckning Produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Halland - En studie i förändringsledning och värdebaserad vård utifrån ett ledningsperspektiv _____ Production and capacity planning in healthcare within Region Halland Vårt förslag till utvidgning av denna uppsats är att fortsätta följa införandet av huvudplanering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och genomföra en utvärdering enligt föreslaget prestationsmätningssystem. Nyckelord Kapacitetsplanering, prestationsmått, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, huvudplanering, sjukvård Denna uppsats är en kandidatuppsats som är ett ämnesfördjupande arbete i logistik som avslutar det tredje årets studier på Civilekonomprogrammet. Genomförandet av studien har varit lärorikt och gett författarna en förståelse för hur produktions- och kapacitetsplanering Uppsatsens delar.

Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skogens

Här beskriver du sådan forskning som är relevant för din egen uppsats.

trettiotal uppsatser som vetenskapliga artiklar i inter-. Material- & kapacitetsplanering - DSP kursen behandlar processen för materialstyrning och kapacitetsplanering, Det hävdas i en färsk uppsats, där. Diabetes; Trafikmedicin; Tobakspreventiv mottagning; Stroketeam; Gastro; Hematologi. Utveckling: RAK – Framgångsrik; Produktions- och kapacitetsplanering  Denna uppsats ingår i DEK's rapport "Datateknik, ekonomisk tillväxt och sysselsättning”. Sida 34; Original Produktionsplanering: Kapacitetsplanering.