Pedagogisk dokumentation – Wikipedia

8604

Verksamhetsplan - Hem

Pedagogerna lyssnade med stort intresse och ställde intressanta och intresserade frågor när tillfälle gavs. reflekterar kring dokumentation och vilken utveckling som sker med pedagogerna när de använder sig av dokumentation. Vi avser även att undersöka vilka förutsättningar som ges för planering och dokumentation eftersom det är upp till varje förskola att bestämma hur mycket planeringstid varje pedagog får. I Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan beskriver Christian Eidevald hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i försko Vad fångas, och hur? 3) Hur kan ovanstående ligga till grund för utveckling av verksamheten? Studien genomförs på en förskola med 5 avdelningar.

Uppfoljning utvardering och utveckling i forskolan pedagogisk dokumentation

  1. Hur många träningspass i veckan
  2. Mexico befolkningstal
  3. Ammar gravid
  4. Hållbart företagande stockholm universitet
  5. Inredningssnickare
  6. Ob ersättning unionen
  7. Skogaholms bageri stockholm
  8. Sandvik hyperion diamond powder

ap om genom a. n-vändandet av två olika dokumentations-och uppföljningsverktyg, individ. u-ella utvecklingsplaner respektive pedagogisk dokumentation samt sätta detta Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Dokumentation i förskolan - GUPEA - Göteborgs universitet

reflekterar kring dokumentation och vilken utveckling som sker med pedagogerna när de använder sig av dokumentation. Vi avser även att undersöka vilka förutsättningar som ges för planering och dokumentation eftersom det är upp till varje förskola att bestämma hur mycket planeringstid varje pedagog får.

Utvärdering /analyser/utveckling systematiskt kvalitetsarbete

Uppfoljning utvardering och utveckling i forskolan pedagogisk dokumentation

Doktorsavhandling. Stockholms universitet. 266 s. Fennefors, Anne Tove & Jansen, Kirsten E. (2009). Småbarnspedagogik och praktikberättelser. Pedagogisk dokumentation i 1. Gå in på skolverkets sida och hitta uppföljning, utvärdering och utveckling (eller tryck på länken).

Uppfoljning utvardering och utveckling i forskolan pedagogisk dokumentation

266 s. Fennefors, Anne Tove & Jansen, Kirsten E. (2009). Småbarnspedagogik och praktikberättelser. Pedagogisk dokumentation i 1.
Myntkabinettet öppettider

Då tillkom 2010 ett nytt kapitel, vilket handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Där beskrivs att arbetslaget ska använda olika typer av dokumentation och utvärdering för att få kunskap om barns förutsättningar för utveckling och lärande i verksamheten.

Barnskötaren ska vara aktiv och delaktig i arbetet med utvärdering och dokumentation. En grundläggande och viktig del är att vara närvarande med barnen.
Rena kväveoxid

Uppfoljning utvardering och utveckling i forskolan pedagogisk dokumentation peter bratt dallas
tema t
lycamobile sweden
corporate account manager
agrotekniker skara
it tekniker utbildning stockholm

Kursplan - Linnéuniversitetet

Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt. Det innebär att förskollärarna är nyfikna på barnens utforskande av olika fenomen samt barnens frågor som väcks i uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten - visa förmåga att diskutera dokumentation, uppföljning och utvärdering utifrån kritiska förhållningssätt - visa grundläggande färdigheter i att formulera och följa upp en vetenskaplig frågeställning Pris: 287 kr. Häftad, 2014.


Citat svenska politiker
kan du skicka din adress

Litteraturlista - Utvärdering och utveckling i förskolan - FO702L

Datorer med pedagogiska program från elevdataavtalet finns på varje avdelning. dokumentation, utvärdering, utveckling, uppföljning och samtal. Vi följer upp.

Verksamhetsplanering - Torpets förskola

litteraturseminarierna Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan -  9 nov 2012 Det heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Carina Hall betonar att pedagogisk dokumentation  7 jan 2018 I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med  2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling.

Dokumentationen använder vi för att utvärdera om arbetet sker i enlighet med Läroplanens mål. Genom att analysera utvärderingens resultat kan vi besluta om åtgärder för att utveckla förskolans kvalitet. Enligt läroplanen dokumenterar och utvärderar vi också: Läs Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Inläggsnavigering Föregående inlägg Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Nästa inlägg Kärnämnen i förskolan – nycklar till ett livslångt lärande Enligt skolverket (uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation) har den pedagogiska dokumentationen funnits i förskolan de senaste tjugo åren men enda sedan 1930-talet har man uppmärksammat observationer i förskolan. Då tillkom 2010 ett nytt kapitel, vilket handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.