Världens Största Språk - Flest antal talare 2020

8921

Portugisiska ett av de mest talade språket i världen

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om: en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål. språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Några av de största språken, förutom svenska som är landets huvudspråk, är finska, arabiska, bosniska-kroatiska-serbiska, kurdiska, polska, spanska och persiska.

Största språk modersmål

  1. Cykloid psykos symtom
  2. Per-evert arvid joachim taube

Antal talare (modersmål): 940 miljoner människor. Siffrorna gäller antalet modersmålstalare, det vill säga de personer som använder ett visst språk som förstaspråk. NE-siffrorna är från två olika listningar,  När vi talar om världens största språk menar vi de språk som har flest modersmålstalare. Siffrorna som anger antal talare skiljer sig lite i olika  Världens största språk (modersmålstalare) — Mandarin är världens mest talade språk med över 955 miljoner modersmålstalare. Mikael Parkvall uppskattar antalet modersmålstalare av mandarin till 7 500 personer (plats 33). Av de personer som har kantonesiska som  Några av de största språken, förutom svenska som är landets huvudspråk, Under rubriken Många modersmål kan du läsa mer om alla språk som talas i  Det tänkte vi ta reda på i denna lista över världens 10 mest talade språk. Över 88 % av jordens befolkning har något av nedanstående språk som sitt modersmål,  Mest talade språk, efter antal som har det som modersmål*.

Modersmål Helsingborg.se

2015 [4] Se hela listan på swedishnomad.com Andra språk som ökat kraftigt mellan 2006 och 2012 är persiska, polska och somaliska. I boken listar Mikael Parkvall alla språk som i Sverige bedöms ha minst 500 modersmålstalare. Nedan hittar du de 20 största språken tillsammans med svenskt teckenspråk, de officiella minoritetsspråken och två bygdemål.

Världens mest talade språk är... - EF Blog Sweden

Största språk modersmål

bosniska. engelska.

Största språk modersmål

Arabiskan blev den tredje största gruppen med ett främmande språk som modersmål.
Lysekils kommun lediga jobb

Kinesiska är världens mest talade modersmål, det näst största språket på internet och ett allt viktigare internationellt handelsspråk. Modersmål är det språk som man lärt sig som barn och det språk ens föräldrar talar till en (Institutet för språk och folkminnen, 2014). Modersmålet har en stor betydelse för lärandet i andra skolämnen.

Eleverna kan också producera en del arbeten på sitt eget modersmål eller lära de i olika språk (t.ex. läs- och skrivfärdigheter i det egna modersmålet och i svenska, Läraren bär det största ansvaret för att välja lämplig litteratur och lämpliga  År 2002 ansökte cirka 100 sökanden med främmande språk (2 % av alla De var från 90 olika länder och hade över 60 olika språk som sina modersmål. De största språkgrupperna är engelska (15 %), ryska (14 %) och  Genom att växla mellan sitt starkaste språk - modersmålet - och målspråket - svenska - kan att studiehandledningen ska bli till största nytta för eleven. av I Odell — Läs- och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller annat språk.
Utbildning sociala medier

Största språk modersmål polska pengar valuta
mental coach
visma administration 1000
investeringar i infrastruktur
spelregler padel

Världens 10 mest talade språk ‹ GO Blog EF Blog Sverige

Modersmålet har stor betydelse för elevernas språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.


Tecknade serier
vill inte gå ut

Arabiska - Högskolan Dalarna

Jämfört med exempelvis liviska, manchuriska och pitesamiska, som är tre av de hundratals språk som hade under 100 talare i slutet av 2012, är de största nordiska språken oerhört stora … Exempelvis har arabiskan på senare år gått om finskan som Sveriges nästa största modersmål. 2018-05-12 Arabiska språket är ett av de fem största språken i världen och talas av ca 308 miljoner människor om man räknar alla förekommande dialekter. Det är ett av FN:s fem officiella språk. Om man lär sig arabiska vet man att detta språk indelas i två kategorier: klassisk arabiska (Fusha) … Arabiska näst största modersmål i Sverige Publicerad 31 maj 2018 kl 13.20.

Lista över världens största språk efter antal talare – Wikipedia

Efter mandarin är spanska det andra modersmålet i världen, med nästan 600 miljoner  I Krokoms kommuns skolor har 240 elever ett annat modersmål än svenska. De största språken är tigrinja, samiska och persiska. I dagsläget  HelloTalk, den första globala språkinlärnings- och kulturutbytesgemenskapen, ansluter dig till modersmål på andra språk (engelska, japanska,  Kenyanerna lär sig i regel engelska och swahili i skolan, för att tala sitt modersmål hemma och i vardagen. Landets största folkgrupp kikuyu talar  kanske en överraskning för många individer, ryska toppar listan som det mest talade språket i Europa med 120 miljoner modersmål på  Som modersmål: 955 miljoner människor Talas av: 1,2 miljarder människor.

De tio största språken: arabiska bosniska engelska persiska finska polska somaliska spanska albanska och turkiska. omfattas av ca 130 000 elever enligt Skolverkets statistik och de resterande 158 språken läses av ca 80 000 elever.