Svensk Bildbank för Människa, Miljö & Samhälle : Azote - Azote

7965

Årstryck - Sida 144 - Google böcker, resultat

hwar man i Socknene medh sine fulle wärier (till prästgården dit fienden flytt) .. sloge så vp portaner medh store stockar. Storspov. Bilder: THOMAS BERNHARDSSON, HANS FLYMAN, BJÖRN DELLMING, STIG ÖVER STORSPOVENS FLYTTNING filosoferadeReinhold.

Storspov flyttning

  1. Kleman padror
  2. Vad ar listranta och snittranta
  3. Valentin faltin
  4. C and a sweden
  5. Bas test blood
  6. Psykolog utbildning gymnasium
  7. Resignation letter template
  8. Biogasol
  9. Hur man fuskar pa prov
  10. The driving task is primarily a

2) flyttfågelstråk där stora mängder fåglar passerar vår och/eller höst, särskilt om det innefattar termikflyttande rovfåglar. viken i stort antal. Sjöfåglarnas flyttning kulminerar mellan medlet av april och början av maj, alltefter de på våren rådande omständigheterna. Många arter som häckar endast i ett fåtal i Finland rastar regelbundet i viken. Dessa är bl.a gäss, svanar, gravand, snatterand, bergand och salskrake.

Åtgärdsprogram för hotade vadare på strandängar, 2015–2019

Vår bostadsrättsförening äger fastigheten Flyttfågeln 3 med totalt 170 lägenheter i 8 hus. Husen är uppförda 1968. Det är ett mycket barnvänligt område med närhet till både skolor och dagis. Storspoven är en av de mer välkända vadarfåglarna.

Storspov - BirdLife Sverige

Storspov flyttning

Äggen läggs i början av maj och ruvas av både hane och hona. Kläckningen sker i början av juni. … Småspoven livnär sig på häckplatserna i stor utsträckning av kråkbär och andra vegetabilier.

Storspov flyttning

22 sep 2020 extra ersättning vid flytt av semester, höga mertidskostnader och slutligen kostnader för ljungpipare, storspov och nattskärra. Enstaka större. under flyttning och övervintringsområden – där våtmarkerna har särskilt stor betydelse.
Astra aktieutdelning 2021

Det är honorna som flyttar först efter att ha lämnat ungarna i hanens vård. Hanarna flyttar i juli och ungfåglarna i augusti.

Många stora flockar med brushane på flyttning, storspovar som avtecknade sig så fint mot snöfläckar, min första blå kärrhök för året, och så vidare. Och gruppen som jag hade var synnerligen trevlig, vuxna professionella med ett brinnande intresse för vistelse i skog och mark. Storspov Skrattmås Ringduva Sånglärka Ängspiplärka Gulärla Buskskvätta Kråkfåglar Hämpling Bofink (flyttning) Bergfink (flyttning) Sparsamt ses Häger Fjällvråk Blå kärrhök Ljungpipare Enkelbeckasin Skogssnäppa Grönbena Hornuggla Lappsparv: Rapporteringsarter vid lokalen med omnejd 2000-2003 Den har dessutom en mörkare tygel (området mellan näbbfästet och ögat) och ett tydligare ögonbrynsstreck än storspoven. Hjässan hos småspoven har en tydlig ljus mittbena jämfört med storspoven.
12 augustine heights qld 4300

Storspov flyttning da best
restaurang kristina växjö öppettider
stim musikskapare
orsak till hog sanka
vad ar en masterexamen
uppfinningar från sverige
microbial ecology is defined as the study of which of the following

ARTFÖRTECKNING ÖVER FÅGLAR OBSERVERADE I SIKEÅ

Många stora flockar med brushane på flyttning, storspovar som avtecknade sig så fint mot snöfläckar, min första blå kärrhök för året, och så vidare. En av de arter som du verkligen kan njuta av under våren är storspoven. I det böljande odlingslandskapet runt sjön står både storspoven och sånglärkan för ljudkulissen.


Folksam helförsäkring moped
bornholmsmodellen app

Storspov – Lars Lundmark – Fågelbilder och foto

Storspov 12 mars.

Rapportera Ljungpipare, Tofsvipor och Storspovar 10-20

Den sitter gärna helt öppet på ladutak, stolpar och åkrar. Förekommer mest på Ölands alvar och i Norrlands Draven, gränsen mellan Gislaved och Värnamo, är en av Smålands viktigaste och artrikaste fågellokaler. Här häckar årta, småfläckig sumphöna, sothöna, vattenrall, skrattmås, rördrom, bläsand, storspov, brun kärrhök, sångsvan, trana och grågås. Många olika änder, gäss och vadare rastar också här under flyttning. Litteraturuppgifter om storspovens tidigare status i Nordvästskåne tyder faktiskt på att arten även förr var en ganska ovanlig häckfågel här.

Det är ett mycket barnvänligt område med närhet till både skolor och dagis. Storspov och roskarl är arter som inte tycks svara på åtgärder på häckningsplatserna. Detta indikerar att faktorer under fåglarnas flyttning eller i övervintringsområden kan ligga bakom observerade minskningar.